Media

Artykułu do monografii  "40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce - doświadczenia i perspektywy".

Konferencja 40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy spotkaniem wszystkich partnerów zaangażowanych w ruch Światowego Dziedzictwa w Polsce.  27-28 KWIETNIA 2017 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE WARSZAWA .

więcej

Meller M., Bernat S. 2019. Drzewa pomnikowe na terenie uzdrowisk w Polsce. Sylwan 163 (3): 258−264.  DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2018104.

więcej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2 C, 20-718 Lublin.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej; ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań

więcej